Pages

Search

Tuesday, March 26, 2013

Gunane Alat Tetanen Tradisional lan Modern

GUNANE ALAT TETANEN TRADISIONAL

1.      Ani-ani menika satunggalipun lading alit kagem manen pari. Mawa ani-ani tangke bulir pari diiris setunggal-setunggal, dadosipun proses punika mbetahaken kathah pedamelan kaliyan wekdal, ananging keuntunganipun inggih punika, benten kadosta arit, mboten sedoyo tangke kairis. Dados bulir ingkang dereng kuning mboten tumut kairis.

2.      Arit menika piranti damelan pandhé, ingkang wujudipun nyantuk utawi mbéngkong. Wonten basa indonésia kethenger sabit. Bahan utamanipun saking wesi utawa waja ingkang dipepeh klenyeh wonten pangobongan pandhé kaliyan dipuntipisaken ngagem palu. Landhepé wonten ing canthukan wiwit saking pucuk ngantos ngisor caket tanganan lan babagan kang ngisor kanggo mbebacok, nenegor, golèk siket (ing tlatah jawi)

3.      Pacul kalebet salah satunggaling alat utawa piranti tradhisional ingkang dipunagem wonten pertanian. Pacul dipunagem kagem ndhudhug lemah, kagem ngresiki lemah saking suket utawi kagem ngratakaké lemah.

4.      Waluku utawi wluku utawi luku menika satunggaling piranti wonten bidang tetanduran ingkang dipunagem kagem nggemburaken lemah saderangipun tandur kaliyan sebar winih.

5.      Gerejag menika piranti ingkang dipunagem para petani nalika nembe panen wonten sawah, piranti dipunagem kangge ngluari wiji pari saking tangkenipun

      GUNANE ALAT TETATEN MODERN

1.      Traktor menika piranti tetanen modern ingkang sami kegunaanipun kaliyan waluku utawi luku. Traktor dipunagem kagem nggemburaken lemah saderangipun tandur kaliyan sebar winih.

2.      Dryer utawi mesin kagem nggaringke, dipunagem kangge nggaringke gabah, jagung, kedele, lsp. Ing jaman mbiyen nggaringke gabah mboten ngagem mesin, ananging dipunpepe.

3.      Air Sprayer menika alat kagem ngilangaken hama, obat kang dipunagem saking bahan kimia. Dados mboten ramah lingkungan,bisa ngrusak lingkungan kewan-kewan alit ingkang mboten ngganggu tanduran punika inggih tumut mati. Ing jaman mbiyen mboten wonten air sprayer nanging dhek jaman biyen ngusir hama ngagem obat kang alami, kadosta ngagem kapur sirih.

4.      Bajak piring inggih menika kagem ngolak-alik lemah, gunanipun sami kaliyan luku.

5.      Seeder menika yaiku mesin ingkang kagem ndelehake wiji ingkang badhe di tandur. Petani mboten perlu ndelehake wiji kang badhe di tandur ngagem asta setunggal mbaka stunggal. Menawi ngagem alat menika langkung cepet.
No comments:

Post a Comment

Gunane Alat Tetanen Tradisional lan Modern

GUNANE ALAT TETANEN TRADISIONAL

1.      Ani-ani menika satunggalipun lading alit kagem manen pari. Mawa ani-ani tangke bulir pari diiris setunggal-setunggal, dadosipun proses punika mbetahaken kathah pedamelan kaliyan wekdal, ananging keuntunganipun inggih punika, benten kadosta arit, mboten sedoyo tangke kairis. Dados bulir ingkang dereng kuning mboten tumut kairis.

2.      Arit menika piranti damelan pandhé, ingkang wujudipun nyantuk utawi mbéngkong. Wonten basa indonésia kethenger sabit. Bahan utamanipun saking wesi utawa waja ingkang dipepeh klenyeh wonten pangobongan pandhé kaliyan dipuntipisaken ngagem palu. Landhepé wonten ing canthukan wiwit saking pucuk ngantos ngisor caket tanganan lan babagan kang ngisor kanggo mbebacok, nenegor, golèk siket (ing tlatah jawi)

3.      Pacul kalebet salah satunggaling alat utawa piranti tradhisional ingkang dipunagem wonten pertanian. Pacul dipunagem kagem ndhudhug lemah, kagem ngresiki lemah saking suket utawi kagem ngratakaké lemah.

4.      Waluku utawi wluku utawi luku menika satunggaling piranti wonten bidang tetanduran ingkang dipunagem kagem nggemburaken lemah saderangipun tandur kaliyan sebar winih.

5.      Gerejag menika piranti ingkang dipunagem para petani nalika nembe panen wonten sawah, piranti dipunagem kangge ngluari wiji pari saking tangkenipun

      GUNANE ALAT TETATEN MODERN

1.      Traktor menika piranti tetanen modern ingkang sami kegunaanipun kaliyan waluku utawi luku. Traktor dipunagem kagem nggemburaken lemah saderangipun tandur kaliyan sebar winih.

2.      Dryer utawi mesin kagem nggaringke, dipunagem kangge nggaringke gabah, jagung, kedele, lsp. Ing jaman mbiyen nggaringke gabah mboten ngagem mesin, ananging dipunpepe.

3.      Air Sprayer menika alat kagem ngilangaken hama, obat kang dipunagem saking bahan kimia. Dados mboten ramah lingkungan,bisa ngrusak lingkungan kewan-kewan alit ingkang mboten ngganggu tanduran punika inggih tumut mati. Ing jaman mbiyen mboten wonten air sprayer nanging dhek jaman biyen ngusir hama ngagem obat kang alami, kadosta ngagem kapur sirih.

4.      Bajak piring inggih menika kagem ngolak-alik lemah, gunanipun sami kaliyan luku.

5.      Seeder menika yaiku mesin ingkang kagem ndelehake wiji ingkang badhe di tandur. Petani mboten perlu ndelehake wiji kang badhe di tandur ngagem asta setunggal mbaka stunggal. Menawi ngagem alat menika langkung cepet.
No comments:

Post a Comment