Pages

Search

Wednesday, April 25, 2012

Contoh Dialog Bahasa Jawa

Hmmm... Saya mau numpang pamer tugas,, hehe (bercanda :D)
Yang mau cari contoh dialog Bahasa Jawa, ini nih contohnya...
AREP APIK MALAH DADI MEMALA
               
Dina Kemis esuk, bocah-bocah padha arep mangkat sekolah. Bocah-bocah kuwi mau padha ngampiri kancane, jenenge Tuti. Tuti lagi salin , padahal wis jam setengah pitu.

Nindya, Rigma,  : “Tuti!Tuti! ayo mangkat sekolah. Mengko ndak kawanan!”
Iyan
Tuti                        : “Yo dilit...aku lagi salin...!!!!!”
Rigma                    : “Cepet! Tak tunggu.”

                Saking suwene, Tuti ditinggal karo kancane...

Iyan                       : “Tuti kok suwe banget tho, tinggal wae yo?”
Nindya                  : “Youwis lah..”
Rigma                    : “Ayo!”

                Sawise salin, Tuti metu saka omahe. Jebule, kanca-kancane wis ora ana. Tuti mlayu nututi kanca-kancane.

Tuti                        : “Eh.. kok do ninggal aku e? Aku durung dandan iki.”
Nindya                  : “Lha.. kowe suwe banget e..”
Tuti                        : “Aku mau esuk tangi kawanan, amerga nonton tv tekan mbengi. Tunggu dilit, aku 
                                    arep njipuk pupur ning tas ku ndisik.”
Iyan                       : “Malah pupuran.. mengko tiba tak sukurke lho!”
Nindya                  : “Ayo lek uwis, wis meh telat ki lho.”
Rigma                    : “Tut, nek mlaku ki ndelokke dalan, ora pupuran terus, wis ayu kok!”
Tuti                        : “Rupa-rupaku, pupur-pupurku, masalah nggo kowe?”
Rigma                    : “Sakkarepmu lah... ning nek mengko tiba, aku wis ngilingke lho.”

                Ujug-ujuk, klusud, glayar-glayar, brek, prak gedebuk! Tuti tiba, amerga kesandung watu.

Tuti                        : “Adduuuuuuhhh.........”
Iyan                       : “Lha... lak tenan to.. kapok ora?”
Rigma                    : “Sing tak omong mau tenan to?”
Nindya                  : “Mulakno, mlaku kuwi ora sambi dandan, dadi ngono tho akibate.”
Rigma                    : “Nek wis ngerti ngono, ojo dibaleni meneh.”
Tuti                        : “Iyo...iyo... aku kapok saiki, aku ra arep mbaleni meneh.”
Nindya,Rigma,   : “Tenan lho??”
Iyan
Tuti                        : “Iyo...iyo...”
Nindya, Rigma, : “Karepe arep apik malah dadi memala! Tuti...Tuti...!!!”
Iyan

                Untung wae Tuti ora lara. Bocah-bocah mau banjur nglanjutke mlaku ning sekolah. “Karepe arep apik malah dadi memala”.

Njupuk seka cerita kuwi, nemu makna yo iku. Yen arep tumindhak kudu dipikir kanthi wening lan tenanan. Supaya tembe mburine ora gela lan kuciwo.


"SEMOGA BERMANFAAT :D"
No comments:

Post a Comment

Contoh Dialog Bahasa Jawa

Hmmm... Saya mau numpang pamer tugas,, hehe (bercanda :D)
Yang mau cari contoh dialog Bahasa Jawa, ini nih contohnya...
AREP APIK MALAH DADI MEMALA
               
Dina Kemis esuk, bocah-bocah padha arep mangkat sekolah. Bocah-bocah kuwi mau padha ngampiri kancane, jenenge Tuti. Tuti lagi salin , padahal wis jam setengah pitu.

Nindya, Rigma,  : “Tuti!Tuti! ayo mangkat sekolah. Mengko ndak kawanan!”
Iyan
Tuti                        : “Yo dilit...aku lagi salin...!!!!!”
Rigma                    : “Cepet! Tak tunggu.”

                Saking suwene, Tuti ditinggal karo kancane...

Iyan                       : “Tuti kok suwe banget tho, tinggal wae yo?”
Nindya                  : “Youwis lah..”
Rigma                    : “Ayo!”

                Sawise salin, Tuti metu saka omahe. Jebule, kanca-kancane wis ora ana. Tuti mlayu nututi kanca-kancane.

Tuti                        : “Eh.. kok do ninggal aku e? Aku durung dandan iki.”
Nindya                  : “Lha.. kowe suwe banget e..”
Tuti                        : “Aku mau esuk tangi kawanan, amerga nonton tv tekan mbengi. Tunggu dilit, aku 
                                    arep njipuk pupur ning tas ku ndisik.”
Iyan                       : “Malah pupuran.. mengko tiba tak sukurke lho!”
Nindya                  : “Ayo lek uwis, wis meh telat ki lho.”
Rigma                    : “Tut, nek mlaku ki ndelokke dalan, ora pupuran terus, wis ayu kok!”
Tuti                        : “Rupa-rupaku, pupur-pupurku, masalah nggo kowe?”
Rigma                    : “Sakkarepmu lah... ning nek mengko tiba, aku wis ngilingke lho.”

                Ujug-ujuk, klusud, glayar-glayar, brek, prak gedebuk! Tuti tiba, amerga kesandung watu.

Tuti                        : “Adduuuuuuhhh.........”
Iyan                       : “Lha... lak tenan to.. kapok ora?”
Rigma                    : “Sing tak omong mau tenan to?”
Nindya                  : “Mulakno, mlaku kuwi ora sambi dandan, dadi ngono tho akibate.”
Rigma                    : “Nek wis ngerti ngono, ojo dibaleni meneh.”
Tuti                        : “Iyo...iyo... aku kapok saiki, aku ra arep mbaleni meneh.”
Nindya,Rigma,   : “Tenan lho??”
Iyan
Tuti                        : “Iyo...iyo...”
Nindya, Rigma, : “Karepe arep apik malah dadi memala! Tuti...Tuti...!!!”
Iyan

                Untung wae Tuti ora lara. Bocah-bocah mau banjur nglanjutke mlaku ning sekolah. “Karepe arep apik malah dadi memala”.

Njupuk seka cerita kuwi, nemu makna yo iku. Yen arep tumindhak kudu dipikir kanthi wening lan tenanan. Supaya tembe mburine ora gela lan kuciwo.


"SEMOGA BERMANFAAT :D"
No comments:

Post a Comment